Výrobou ponožek se v naší rodinné firmě v Nové Pace zabýváme od roku 1991. Od té doby jsme vytvořili širokou řadu výrobků, zajistili stabilní zázemí a dobře fungující tým. Dokázali jsme tím získat i zákazníky s velmi vysokými nároky na zpracování výrobků, a to včetně Armády České republiky. 

Naší filosofií je věnovat se s maximální pozorností detailům a vývoji. Velký důraz klademe jak na rozvoj inovací v použitých materiálech, tak i v samotném zpracování výrobků. Většinou si spotřebitel ani neuvědomí, že i na tak malém výrobku, jako jsou ponožky, je stále co vylepšovat. Důležitý je pro nás vysoký komfort nošení s maximální funkčností a životností výrobků. Jen díky tomuto přístupu jsme schopni se postavit stále sílící konkurenci.

V celé výrobě máme zavedenou řadu interních i externích testování a kontrol. roce 2002 jsme certifikovali systém řízení jakosti podle normy ISO 9001. Všechny druhy ponožek přirozeně testujeme v zátěži, abychom odstranili i sebemenší nedostatky.

V naší společnosti se také snažíme zaměstnávat i zdravotně postižené občany. Mnohdy jim tím vytváříme jedninou  možnost začlenění do společnosti s přirozenou pracovní terapií. Jejich podíl z celkové počtu zaměstnanců představuje více než 70 %. Abychom toho dosáhli, museli jsme uzpůsobit technologii výroby. Přirozeně jsme tak v naší firmě v průběhu času vybudovali chráněnou dílnu. Práci u nás najdou zdravotně postižení z celého Novopacka.

Inovativním přístupem a zařazením zdravotně postižených občanů do výrobního procesu jsme dokázali, že jsme schopni společně vytvořit výrobky prvotřídní kvality bez rozdílu na pracovní uplatnění na trhu práce.

Všem našim zákazníkům děkujeme, že zůstávají u tradiční české výroby. Je to jediná cesta, jak přispět k podpoře české výroby.

Naše společnost spravuje a provozuje tyto další projekty: 

 

KNITVA s.r.o. je členem těchto sdružení:

Logo AZZP ČR   Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených
   
Logo ATOK Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu
   
Logo SOTEX Sdružení pro označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků